Przejdź do treści
Header
Przejdź do stopki

Unia Europejska

Treść

Ośrodek Wczasowo-Leczniczy w Wapiennem uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Inwestycja zatytułowana ,,Wzmocnienie leczniczej infrastruktury uzdrowiskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa” realizowana jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej zostało wykorzystane między innymi do celów związanych z:

 

 - adaptacją zakładu przyrodoleczniczego oraz jego wyposażeniem,

 - dostosowaniem budynku na pijalnię wód,

 - wykonaniem groty solnej,

 - remontem układu poboru surowców naturalnych,

 - zakupem stacji meteorologicznej i stacji pomiaru powietrza.

 

 

 

 

137821